Online :
1
Bugün :
14
Toplam :
213406

Şeyhülkurra Postalcızade Abdurrahim Efendi
Şeyhülkurra Postalcızade Abdurrahim Efendi Mehmet Ali UZ - Emine Ongun İçerik : https://drive.google.com/open?id=1phLSUhF9Ks301gwxFSsrYIP0CqLWmhic
Fiyatı : 0.00 YTL  
Menkıbe ve Hatıralarla Hacıveyiszade Mustafa Efendi
Menkıbe ve Hatıralarla Hacıveyiszade Mustafa Efendi Mehmet Ali UZ İçerik : https://drive.google.com/open?id=1Kw4NnlvCT2buki4gpWoagwZ48Qs8VDBl
Fiyatı : 0.00 YTL  
KONYA Mahalleleri Tarihi 1-2-3
KONYA Mahalleleri Tarihi 1-2-3 (Yaklaşık 50 sayıdan ilk üç tanesi) 1-Abdülaziz içerik : https://drive.google.com/open?id=1R409h1__MFxyvPKtsuqE3KYlbjWU5Q4b 2-Devle içerik : https://drive.google.com/open?id=1cLzXhBQ84uqCMxzTAvZekyIgUiXZczoB 3-Kalecik içerik : https://drive.google.com/open?id=1kmLRHfteEXsYlb-KUtDoIMXjiyBoo1Pj
Fiyatı : 0.00 YTL  
Belgelerle Adım Adım KONYA
Belgelerle Adım Adım KONYA Mehmet Ali UZ - Muhammed DOĞAN İçerik : https://drive.google.com/open?id=1xW8PCeRXjeeaSXwdYyn9T3RpAK3ctIOV
Fiyatı : 0.00 YTL  
13. Yüzyılda Konya ve Sadreddin Konevi
13. Yüzyılda Konya ve Sadreddin Konevi Mehmet Ali UZ Esra TOPRAK İçerik : https://drive.google.com/open?id=1hPh2BiDH_5M7egm80X0lSnSCAqGSHRYb
Fiyatı : 0.00 YTL  
Hacıveyiszade Mustafa Efendi ve Ailesi **Yeni**
Fiyatı : 6.00 YTL  
Konya Kültürüne Hizmet Edenler (2 cilt)

Birer Konya sevdalısı olan bu kahramanlarımızın hayat hikayelerini ve çalışmalarını yeni nesillere tanıtmayı, onların unutulmamasını ve nihayet onları bu vesile ile rahmet ve minnetle anmayı bir vefa borcu telakki ettik. (2 cilt birarada)

Fiyatı : 20.00 YTL  
Konya Alimleri ve Velileri (2.Baskı)

Konya, tarihte Selçuklu'ya ve Karamanoğlu'na başkentlik etmiş, Osmanlı döneminde de en önemli şehirlerinden biri olma özelliğini daima korumuştur. Tarihi kadar bağrında barındırdığı nebi, veli ve alimleri ile de meşhur olan Konya'mız her devirde büyük alimler yetiştirmiş, daima bir ilim ve kültür merkezi olmuştur. (İki cilt birarada)

Fiyatı : 15.00 YTL  
Hafız Murtaza Efendi (Saçlı Hoca - Saçlı Mirza)

Murtaza Efendi, iyi bir tahsil yapmış ve müderrislik, vaizlik, öğretmenlik, imamhatiplik gibi pek çok görevde bulunmuş. Görevleri dolayısıyla, resmi dairelere verilmek üzere, muhtelif zamanlarda doldurduğu tercümei hal varakalarında hem kendisi, hem de babası Yusuf Efendi hakkında ilgi çekici bilgiler verir.

Fiyatı : 0.00 YTL  
75. Basın Yılında Mustafa ATAMAN

Bu eserle, basın hayatına atılacaklara ve yeni nesle faydalı olabilir ve hepsinden öte bir mesaj verebilirsek kendimizi bahtiyar sayacağız.

Fiyatı : 3.00 YTL  
Ereğlili Müsevvit Mustafa Fehmi Efendi- Nuzumlalı Ahmet Hamdi Efendi - Sarı Ali Efendi Çocukları ve Torunları

Bu küçük çalışmamızda, üç ayrı aileye mensup tanınmış müderrisleri ele aldık. Bu üç aile, zaman içerisinde, kız alıp vererek birbirleri ile hısım olmuşlardır. Gayemiz hem, bu üç aileden gelen değerli insanları efkar-ı umumiyeye etraflıca tanıtmak, hem de bu ailelerden gelen nesillere soyları ile ilgili bir belgesel bırakmaktır.

Fiyatı : 3.00 YTL  
Toplumları Çökerten Sosyal Afetler "KUMAR"
Fiyatı : 0.00 YTL  
Şiirimizde Meşhur Beyit ve Mısralar
Fiyatı : 0.00 YTL  
Konya İmam Hatip Okulu İlk Mezunları

Konya İmam Hatip Okulu tedrisata açılalı 54 sene, ilk mezunlarını verelide 48 sene olmuş. Az zaman değil, tam bir yüz yılın yarısı. Albüm niteliğindeki bu kitapta yer alan ilk mezunları saymazsak, Konya İmam Hatip Okulu şimdiye kadar aralıksız 47 defa mezun vermiş.

Fiyatı : 5.00 YTL  
Konya Hukuk ve Baro Tarihçesi
Fiyatı : 0.00 YTL  
Konya ve Rehberi

Tarihiyle, tarihi eserleriyle, tarihi şahsiyetleriyle hülasa tarih ve kültür kokan kendine özgü dokusuyla bir medeniyet başkenti olan Türklerin Konya’sını anlatmak imkansıza yakın bir şey; ama görmek ve görerek yaşamak apayrı bir lezzettir.

Fiyatı : 5.00 YTL  
Bir Gazi Veli Ladikli Hacı Ahmet Ağa

“Bir Gazi Veli Ladikli Hacı Ahmet Ağa’ ismini taşıyan kitapta Mehmet Ali Uz, Ladikli Hacı Ahmet Ağa’nın ayrıntılı bir şekilde hayatını anlatıyor. Eserin başında veli ve enbiyanın özelliklerini aktaran ve keramet konusuna değinen Mehmet Ali Uz, ardından Ladikli Hacı Ahmet Ağa’yı anlatıyor. Doğumu ve gençlik yılları, askerlik hayatı, Filistin ve Suriye ile Çanakkale savaşlarına katılması, savaş sonrası köye dönüşü, onu farklı kılan özellikleri eserin birinci bölümünde ele alınmış. İkinci bölümde ise Ladikli Hacı Ahmet Ağa’nın şimali ve yaşantısı ile birlikte şiirlerinden örnekler verilmiş. Son bölümde ise menkıbe ve kerametlerine oldukça geniş yer verilmiş. Bu bölümde ayrıca hayatının son günleri, vasiyeti, vefatı, kabri ve kabir taşları konularına değinilmiş. Eserin ekler bölümünde Ladikli Hacı Ahmet Ağa’nın aile şeceresi, fotoğrafları ve Mehmet Ali Uz’un araştırma sürecinde çalışmalarını anlatan fotoğraf kareleri yer alıyor.

Fiyatı : 3.00 YTL  
Ankaravi Mehmet Dede

Mevlevilik bir "Edep Mektebi"dir. Yüzyıllar boyunca insanlığa nice büyük şahsiyetler armağan etmiştir. Bu yıl, ebedi alemde yaşayan Mehmet Dedemiz, 130 yaşında. O'nun ibretli hayatını, hikmetli hatıralarını ihtiva eden bu güzel eser, gönüllerde biri birinden güzel duygu, düşünce, karar ve azimlerin parlamasına vesile olacaktır.

Fiyatı : 3.00 YTL  
Telif Hakkı. Mehmet Ali UZ © 2007. Tüm Hakları Saklıdır.
Bilgi Rehber